Cesta: OMA » Pohoria a údolia » Strážovské vrchy » turistika » miesto

Miesto, Strážovské vrchy

Miesto v Strážovské vrchy

V Strážovské vrchy sa nachádza viac ako 1000 kusy miesto.

Miesto, Strážovské vrchy:, 1 z 17

Frambor, Nový Chlmec, Markovice, Veľké Košecké Podhradie, Kňazovica, Sad Dukelských hrdinov, Nad mlynom, Malé Košecké podhradie, Púčkovci, Tomanovci, Kaluže, Kostelné, Pod studničky, Podžiarie, Lazúr, Dolinky, Lopata, Pleš, Kapustná záhrada, Kňazova Lehota, Sady Cyrila a Metoda, Háj, Prídavky a hony, Podjelšie, Malý Kolačín, Záhlodčie, Kopánky, Lán, Skotňa, Predevsie, Kúty, Krzienok, Dolná skalka, Dlhé štvrte, Pod Háje, Mierové námestie, Koryto, Bošianska Neporadza, V brehoch, Paľove boky, Sady kapitána Nálepku, Nad tehelňou, Za richtárskym, Nad Zálužím, Záchrastie, Juh, Pribinove sady, Pod Huštikom, Za lučkou, Pažitie do Hája, Komenského sady, Šafranica, Rožňová Neporadza, Pri Rajčanke, Lánce, Frambor, Humience, Pod Drieňovkou, Zábreh, Na dráhach

Miesto, Strážovské vrchy:, 2 z 17

Poddubie, Dolné jutrá, Horekončie, Hate, Riadky, Pod Skalkou, Pod židovským cintorínom, Brezina, Podhájčie, Chmeliny, Nad Hájikom, Podstránie, Briežky, Podchreničie, Zadný lán, Medzi cestami, Pod hájom, Žinková, Podchraničie, Úvoz, Kobyliny, Záplotie, Žadovec, Nad hôrkou, Vinica, Pod Úhovčie, Hájnicka, Pod vinohradmi, Rúbaná, Dúbravy, Sihoť, Za mlyny, Kamenová, cestný prepust, Dolina, Dedovec a Hrebienky, Úvoz pri Trstenci, Chalupovská, Zelená Žaba, Panské Kopánky, Prostredné diely, Pri mlyne, Stanoviny, Záhumnie, Pieštiny, Predný bok, Tepličie, Vykazky, Domovina, Cmarulová, Dolina zadná, Široké Horekončia, Červené kopanice, Rúbanica, Klčoviská, Priečne, Na kopánkach, Drohy, Na mlyny, Dolné mesto

Miesto, Strážovské vrchy:, 3 z 17

Humenica, Vieska, Upotočné, Pod Dolinkami, Netričky, Za jarky, Záhrady, Lúčky medzi cestami, Pod Trnovcom, Noviny, Kučovina, Dlhé Hony, Baračka, Pred Kvášovcom, Lazy, Kvášovec, Hlboké, Ustudničie, Blížne doliny, Haladejova Štepnica, Pod Ďurihájom, Urešie, Záhumnie od Vŕškov, Na Stráži, Sedlištia, Pancier, Dlžiny, Hony, Za Starým mlynom, Lánce, Široké hore Končia, Ponižej kríža, Zádvorie, Horné lúky, Nadsadie, Záhrady pri cintoríne, Sedlište, Kriepopa, Kapustniská, Škrobina, Kúsky, Pod Starým mlynom, Záhumenie za záhradami, Podvažie, Piesky, Dolina, Záhradky, Dedovec, Hájisko, V Roháčoch, Hliny, Lipoviny, Žobrák, Úpotočie, Na Lúčie, Urbánková, Medzihora a pasienky, Na vŕšku, Úbočie, Nivy

Miesto, Strážovské vrchy:, 4 z 17

Horný Kamenec, Nadrečie, Holešová, Vrchy, Karolínino údolie, Pod dúbravou, Lúčky od vody, Nad Včelínom, Do poľa, Na Pleš, V Dolinke, Horná huta, Na Stráni, Nadomie, Španivy, Do Ilovca, Riedka, Skalky, háj.Biela hlina, Prašnice, Pod Skladmi, Na Stráži, Farské, Predné sedliská, v Potočkách, Podhorie, Kopánka, Na lán, Baradina, Pod Sviňankou, Pánske zeme, Nad sadmi, Nad záhradami, Údolie, Dúbravy, Pod Jarkami, Dúbravky, Za chrastie, Do Stúp, Diel a Zadiel, Rybník, Pusté, Predné bôrie, Paseky, Hoštakové záhumnie, Morion, Turniská, Diel, Dolné kopanice, Bukovec, Do lužok, Pod stráňou, U Drevencov, Za prepasťou, Sadisko, Smetanovské diely, Skotná, Dlhé diely, Nadsadisko, Dolinky

Miesto, Strážovské vrchy:, 5 z 17

Pod Úhradom, Podbočie, Predky, Medzi vodami, Vyšné kapustniská, Pri Bánovej, Prašivina, Niževsie, Kopánky, Priečne, Prielohy, Kutina, Horné jutrá niže hradskej, Dlhé tále, Podhrabie, Piadnik, Závoz, Bukovina, Holikova, Švančarovo záhumnie, Doliny, Nadlúčie, Krhlové, Čerteš, Horné lúky, Lomnica, Prielohy, U Smrčkov, Remenárka, Záhradky, Zaháj, Zadikovčie, Dolová, Skálie, Do stráňe, Račice, U Martišov, U Smrčkou, Pod záhradkou, Za jamy, Hajnikov vršok, Nižnie, Záhumenice, Zástranie, Záhumnie, Chrastie, Dolné hlavy, Mičurinské políčko, Rybníky, Na vŕšku, Kapustnice, Stránky, Kopanice, Slače, Stráne, Záhumnie, Vápenica, Na Kopanke, Ohrázka, Záhumnie

Miesto, Strážovské vrchy:, 6 z 17

Vinica, Zákluka, Za riečkami, Na Širokú, Zbýšovy, Pod Štvrťami, Kubrica, Dráhy, Hôrka, Hriadky, Stráne, Hradnianka, Sady, Za hostácie, Pobrežie, Skalnate zeme, Marček, Povrázky, Biele vŕšky, Brezie, Horné nivy, Vrch dolinka, Skala, Piesky, Záhony, Brezie, Nadgodie, Sedliská, Prieložky, Niže dediny, Jelšie, Záriečie, Za Pasienčie, Gápel, Pod Dupnou, Pod hájom, Proti háju, Lány, Nad vápenkou, Hôrka, Obrazná, Hôrka, Dolné Lúky, Pod Stošínom, Vrtielky, Kapustnice, Kresania, Podžlabie, Pod skalou, Ďurkovice, Pod Skotnou, Nadplotie, Podrúbane, Hôrky, Dolné záhumnie, Rudé, Krúžok, Stavanie, Stanovci, Jamy

Miesto, Strážovské vrchy:, 7 z 17

Ranč Solavá, Hudkovské lúčky, Pod úvozie, Vŕšok, Svetlince, Mraznica, Súľovské, Gábrišovci, Pastorkovo, Chmelisko, Mlynište, Radiša, Pastovník, Dolnovci, Lalinok, Lieskove, Pod dielom, Pri bani, Horný majer, Na rybníkoch, Zárečie, Salašek, Trnovica, Sklady, Sedlište, Na tehelni, Hájiky, Ritviny, Podkružie, Kanada, Lúky, Predné hony, Štvrte pod Čiernym vrchom, Kopánky, Lazy, Prúdy, Dolné Podháje, Rúbanky, Na jamke, Chrasť, Nad Breh, Opalovec, Fľaky, Nad studňou, Vyšovec, Nová Košeca, Na Moriaka, Somorova hora, Kormošová zátačka, Kopec, Do Doliniek, Dužiny, Pod búdou, Dolné lúky, Hôrka, Brezie, Skalky, Na Kalvárii, Kaluž, Líščia dolina

Miesto, Strážovské vrchy:, 8 z 17

Pod súvozie, Záhradky, Lány, Laziská, Rybník, Rovienka, Bukovina, Rovienka, Bukovina, Zelená, U medze, Na Kalužách, Prielohy, Háj, Dolinky, Vyše kostola, Chriby, Horné močiare, Prejtianska dolina, Riečica, Grúň-Dolina, Kozincové, Vidlikovec, Pod brehy, Záhumnie, Pod Cibulníkom, Krieš, Predevsie, Biely potok, Závadske záhumnie, Kačka, Kostelná, Štvrtce, Starý majer, Zakopaničie, Rajčanek, Záplotie, Lazy, Do dolín, Na Odlazie, Jama, Snoh, Pod Tlstou horou, Košariská, Kúty, Lejšie, Pod Orechom, Za vrchlazie, Od perinskej, Vartovňa, Jastrabinec, Hlodek, Za Plešom, Kozebová, Dolina do Patúcha, Dúbravka, Lazy, Kútnica, Škultétske záhumnie, Dúžavy

Miesto, Strážovské vrchy:, 9 z 17

Na chotári, Pod vápenice, Patúchy, Lány, Lejšové, Snožky, Pod Tobolky, Pod hrubou skalou, Dolinky, Pekárske, Zadubravčie, Grúniky - Zaširočie, Vrch Lazie, Tlstá hora, Veľké hony, Briežky, Vŕšel, Patúchy, Žebračinec, Dolinka, Pavlovo, Grúniky - Zaširočie, Kobylia, Dolina, Lazec, Záhumnie, Španinec, Hubatá, Pod zámkom, Šibenice, Pod Krešie, Dlhé kusy, Škultétske záhumnie, Podrúbanie, Kúty, Mojbické záhumnie, Dúbravná, Hájik, Záhrady, Tančekové, Niževsie, Za Háj, Úhradie, Kobylia -Dolinky, Pred studňou, Na zadky, Najnižšia dolina, Pod Dúbie, Závadske záhumnie, Lackové, Pekárske, Zarúbané, Mútnice, Kríž, Kozince, Bariny, Nad rybníky, Pri obrázku, Lazinky, Úboč

Miesto, Strážovské vrchy:, 10 z 17

Zákutie, Piesková dolina, Tomáškov vŕšok, Dráhy, Nad skalou, Na dávky, Žrebíky, Chmelnice, Tisová, Jamy, Baske, Za Zrázom, Javorina, Prašníky, Horné dráhy, Janovec, Hrebníček, Laziny, Hrebeň, Pod Udrinou, Za kaplnkou, Kutiny, Kopanice, Kopanice a Bobotky, Dienča, Horné pole, Pod Tlstou horou, Hlinky, Vrchný Doliny a Prostredný hon, Lánce, Za kostolom, Pažitky, Jahodnice, Kroviny, Pod dráhami, Kopanice, Kútiky, Široká, Kutiny a Lánce, Vodice, Paušová, Tlstá hora, Malá Redina, Lány pri Hrabovci, Kopanicka, Besnákova Ves, Horné lúky, Na medzi, Zhonce, Meridza, Vyhorená dolina, Záhumnie, Trniny, Chorvátová, Hrady a Zálužie, Rúbaniny, Šašiny, Harnigova, Paušovce, Sihote

Miesto, Strážovské vrchy:, 11 z 17

Vrchy, Hnec, Bukovina, Rediny, Delené háje, Lásky, Lúky, Pod Bocovcom, Chrieby, Starý háj, Máliková, Za rybnickami, Hrabiny, Pod Učňovou, Smrečiny, Dlhé pole, Strapy, Noviny, Bukovina, Nad Kopanice, Pod Borinkou, Jazero, Cerie, Bocovec, Kozinec, Lány, Priestrčky, Kopanica, Hradek pod Klacnou skalou, Háj, Bažanica, Nad Chvojnicou, Rovinka, Na kopánku, Komíny, Pagáčsky Machnáč, Vinohrady a doliny, Horná Magura, Hriadky, Kopelove mokrade, Chropatinec, Briatkove, Bukoviny, Lazište, Pitrichova, Cernekov, Michalov vrch, Šarinky, Tlstá hora, Predhrabovce, Kremenice, Jašterová, Pod zámkom, Dúbrava, Partizánska dolina, Bastianka, Dolinka, Malé a Veĺké hríby, Hrebienky, Havrania

Miesto, Strážovské vrchy:, 12 z 17

Koštecké lazy, Banky, Ceradovská, Diely, Pekné diely, Tŕnie, Palešova, Pálacké diely - Tulavý, Ostrý vrch, Čiertiže, Krásna dolina, Siroké, Promincľová dolina, Nižovec, Nad lúčkou, Priasrčky, Jarabina, Hvozdy, Na Lazy, Ovčiar, Mokré jamy, Udrina, Dedovec, Nad Kocúrovou lúkou, Pod Ruzovy jarok, Záhumnie Dolinka, Za vodou a Jelšiny, Pod košiarmi, Dlhé, Dolina, Horná zem, Dolina, Háj, Vŕšky, Vine, Prostredný hon, Vlasatec, Hrbatová, Lesy a pasienky, Medze, Pod štepnicami, Kamenné, Skolka, Bahno, Bystrina, Rakytné diely, POD DUBNNIKOM, Brezinky, Čerešňová, Chríb, Druhé pole, Trnovec, Okruhlica, Zápotočie, Breziny, Dolná Magura, Čerešňová, Dolné lány, Horná Ždánová, Pod Kamennú

Miesto, Strážovské vrchy:, 13 z 17

Kopanica, Dolná Kňažinová, Kopánky II, Pod ihliče, Malé zrubisko, Studienky, Prostrednica, Pastierová, Storaze, Rovienky, Štepnica, Strihovské, Jamy, Hlboče, ZA DRIENKAMI, Pod Sledačkou, Pod Tulavy, Diely, Zadný Ivaníčkovec, Záborie, Tomašovica, Lazy, Nad hradskou, Cerie, Pavelková, Horná uharková, Sihôtky, Dielce, Veľký Jakubovec, Zengove bôry, Dlhé, Panská lúka, Srná, Jamy, Dolná Ždánová, Matejove lazy, Kaňová, Horné Seravy, Vápenica, Vašková, Sadovie, Kratiny, Vankov vrch, ZADUBNIE A ZAHAJ, Kolingova, Kamenistá dolina, Mašťovec, Dolná Uharková, Palúchy, Pod Pleškami, Pod Jamy, Sledáčka, Buclavky, Pod Mašťovcom, Pred studničkou, Kamenistý chodník, Stráne, Vlastenice, NADSADIE, Kamenná

Miesto, Strážovské vrchy:, 14 z 17

Háje, Kúnové, ZA VLAKOV, Kríže, Smrečina, Kopánky I, Pod Ždánovou, Prielohy, Pred Hlboc, Horné a Dolné Prestrčky, Horná Kňažinová, Ždánová, Sova, Hlboká, Vrchy, Pred Malým zrubiskom, Brestovica, Podlipie, Dubové stráne, Za železnicou, Mikudová, Hlboc, Medzi cestami, CINACKA A DUBOVEC, Jedličná, Volársky vŕšok, Rakytová, Hájky, Lúčky, Klače, Staré košiare, Močidlá, Záhradné diely, Podoknie, Brodky, Dolné Seravy, Dobroňská záhrada, Hlaváče, Prídel, Nadovsie, Zlatenica, Lazybová hôrka, Predný Ivaníčkovec, Lazy, Horná vaniačka, Zrubiská, Lazárky, Hrby, Lúky pod hájom, Záhradište, Ostrý vrch, Stráňa, Dúžaviny, Dolniansky vŕšok, Kňazové vrchy, Bucel, Čierna dolinka, Horné pole, Brloh, Strýčkovo

Miesto, Strážovské vrchy:, 15 z 17

Babky, Horná bukovina, Rúbaniny, Dúbravka, Skalnaté zeme, Smrečiny, Pod Hoľazňami, Nad záhradami, Hušník, Horné lány, Vršok, Holubie, Lazište, Vrbany, Hájnické rovné, Podbrežie, Pátrovec, Kopanice, Podbrezie, Hory a pasienky, Havrania skala, Prútky, Besne, Starý háj, Matechová, Langáč, Predjarčie, Baškovec, Madenice, Dolné Návodie, Svitavy, Kohútov laz, Krátke a dlhé kopanice, Háj, Lhota, Dúbravy, Podlučky, Kobylie, Levošiny, Klčovina, Za tehelňou, Hrabové údolie, Pánsky les, Bôrie, Záhumnie, Sviniarka, Horné záhumnie, Pod Ladničkou, Zadné Polianky, Tužinské pole, Cirkevná, Mraznica, Záhajčie, Kunceré lazy, Kopanie, Kiahnina, Diaľne doliny, Dúbravy, Rakovica, Veľké Zrubisko

Miesto, Strážovské vrchy:, 16 z 17

Toravská, Pod Ladničkovou, Záhajčie, Kúty, Pod údolmi, Bukovinka, Košarisko, Záhumnie, Matejovská, Pod Ostrým vrchom, Kopanice a lúky, Nad rybničie, Medenice, Pod Lazišťom, Žiarce, Lán, Dolný lán, Hôrka, Tretie pole, Hradište, Hájnické jamky, Rúbanica, Predpoluvsie, Paseky, Španie, Nad lavičkou, Filovec, Za železnicou, Ziemky, Zamanínie, Vápeničné doliny, Pod hradskou, Uhlisko, Drahy, Želiarske pole, Osičie, Kňazov vrch, Predný diel, Močidlá, Bohožské, Vrchy, Drahy, Pod viechami, Suchý dol, Kráľov vrch a Bogdanová, Nadávky, Horné jutrá, Hluchá dolina, Bucel, Starý háj, Majerčík, Holazné u Rašova, Bystrice, Kulhinec, Pod Kráľov vrch, Pod Stanoviny, Jedličná, Kobilie, Prostredný vŕšok, Čmelničky

Miesto, Strážovské vrchy:, 17 z 17

Lúcno, Mlyniská, Dolné lánce, Seravy, Pod Konským, Bucel, Ponitrie, Červený laz, Predstupicová, Lúky, Za chrasťou, Trnová, Kopanice, Zalud, Pod Kruhmi, Konské, Háj, Uboc, Kríže, Háj, Pánsky les, Beňová, Betina dolinka, Mladý háj, Brody, Horné lány, Breziny, Bučková studňa, Hora, Háje, Polovicky, Za Blažovou, Nad Behulovou, Jama, Lúčky, Vyse cesty, Zákružie, Zakopytá, Pod Čiernym vrchom, Slávkov vrch

Podobné, Strážovské vrchy:

5721x turistika, 4451x miesto, 418x orientačný bod, 163x turistické informácie, 143x poľovnícky posed, 99x strom, 93x prístrešok, altánok, 82x ohnisko, 75x miesto na piknik, 63x chranený strom, 48x studňa, 39x atrakcia, 21x orientačná mapa, 19x komín, 2x väznica, 2x ZOO, 2x horáreň, 1x vodárenská veža
Hľadáme miesto, OSM tagy: place = 'locality' and name != ''.
ilustračný obrázok k Miesto, Strážovské vrchy

Podpor projekt OMA:

QR kód na túto stránku https://strazovske-vrchy.oma.sk/turistika/miesto

Spojte sa s nami na facebooku, zdieľajte túto stránku na Facebooku, na Twittri, alebo umiestnite odkaz na svoju stránku.

Ale hlavne doplňte dáta do Openstreetmap, fotky do Freemap galérie, články do wikipédie, ...

Zdroj dát

Mapové údaje pochádzajú z www.OpenStreetMap.org, databáza je prístupná pod licenciou ODbL. OMA logoMapový podklad vytvára a aktualizuje Freemap Slovakia (www.freemap.sk), šíriteľný pod licenciou CC-BY-SA. Fotky sme čerpali z galérie portálu freemap.sk, autori fotiek sú uvedení pri jednotlivých fotkách a sú šíriteľné pod licenciou CC a z wikipédie. Výškový profil trás čerpáme z SRTM. Niečo vám chýba? Pridajte to. Sme radi, že tvoríte slobodnú wiki mapu sveta.