Cesta: OMA » Pohoria a údolia » Strážovské vrchy » turistika » miesto

Miesto, Strážovské vrchy

Miesto v Strážovské vrchy

V Strážovské vrchy sa nachádza viac ako 1000 kusy miesto.

Miesto, Strážovské vrchy:, 1 z 17

Veľké Košecké Podhradie, Frambor, Lopata, Kňazova Lehota, Markovice, Pleš, Kňazovica, Pri Rajčanke, Nad mlynom, Frambor, Tomanovci, Pod studničky, Sad Dukelských hrdinov, Kopánky, Púčkovci, Malé Košecké podhradie, Krzienok, Záhlodčie, Malý Kolačín, Háj, Bošianska Neporadza, Lán, Podžiarie, Podjelšie, Dlhé štvrte, Kostelné, Prídavky a hony, Pri mlyne, Kaluže, Kúty, Sady Cyrila a Metoda, Lazúr, Dolná skalka, Skotňa, Predevsie, Dolinky, Nad Zálužím, Pod Háje, Rožňová Neporadza, V brehoch, Mierové námestie, Kapustná záhrada, Lánce, Nad tehelňou, Juh, Koryto, Šafranica, Pod Huštikom, Za richtárskym, Za lučkou, Paľove boky, Záchrastie, Sady kapitána Nálepku, Pažitie do Hája, Komenského sady, Pribinove sady, Hate, Dlžiny, Hony, Na dráhach

Miesto, Strážovské vrchy:, 2 z 17

Nový Chlmec, Pod Drieňovkou, Poddubie, Zábreh, Brezina, Pod židovským cintorínom, Chmeliny, Dolné jutrá, Nadrečie, Zadný lán, Lipoviny, háj.Biela hlina, Podhájčie, Podstránie, Medzi cestami, Riadky, Briežky, Pod hájom, Podchreničie, Chalupovská, Pod Skalkou, Podchraničie, Žinková, Predný bok, Sihoť, Kamenová, Záplotie, Rúbanica, Vinica, Panské Kopánky, Žadovec, Ustudničie, Urešie, Za mlyny, Domovina, Pod Úhovčie, Dolné mesto, Baradina, Hájnicka, Dúbravy, Kobyliny, Drohy, Nad hôrkou, Priečne, Záhumnie, Prostredné diely, Zelená Žaba, Dlhé Hony, Klčoviská, Stanoviny, Dedovec a Hrebienky, Pod vinohradmi, Ponižej kríža, Kučovina, Na kopánkach, Tepličie, Dolina, Dolina zadná, Upotočné, Široké Horekončia

Miesto, Strážovské vrchy:, 3 z 17

Lúčky medzi cestami, Pieštiny, Na mlyny, Červené kopanice, Kapustniská, Cmarulová, Vykazky, Turniská, Kvášovec, Pred Kvášovcom, Pod Trnovcom, Netričky, Baračka, Vieska, Hlboké, Haladejova Štepnica, Pod Ďurihájom, Humenica, Noviny, Lazy, Pod Dolinkami, Záhrady, Zádvorie, Široké hore Končia, Na Stráži, Nadsadie, Blížne doliny, Za Starým mlynom, Škrobina, Na Lúčie, Dolina, Krhlové, Pancier, Nivy, Horná huta, Podvažie, Dedovec, Sedlištia, Nadomie, Na vŕšku, Zadikovčie, Horný Kamenec, Hliny, Úpotočie, V Roháčoch, Urbánková, Záhradky, Humience, Nad Hájikom, Piesky, Za jarky, Lánce, Horné lúky, Hájisko, Pod Starým mlynom, Záhumnie od Vŕškov, Podhorie, Do poľa, Na Pleš, Prašnice

Miesto, Strážovské vrchy:, 4 z 17

Úvoz, Dúbravky, Sedlište, Na Stráni, Dúbravy, Záhrady pri cintoríne, Žobrák, Do Ilovca, Na Stráži, Úbočie, Medzihora a pasienky, V Dolinke, Horekončie, cestný prepust, Nad Včelínom, Karolínino údolie, Pod Sviňankou, Kúsky, Pod záhradkou, Rúbaná, Predné sedliská, Vrchy, Lúčky od vody, Na lán, Záhumenie za záhradami, Španivy, Kriepopa, Úvoz pri Trstenci, Vinica, Paseky, v Potočkách, Holešová, Farské, Kopánka, Nad záhradami, Nad sadmi, Pánske zeme, Údolie, Smetanovské diely, Skalky, Dolné kopanice, Pod Jarkami, Za chrastie, Bukovec, Podbočie, Diel, Priečne, Pod Skladmi, U Drevencov, Diel a Zadiel, Pod Úhradom, Do Stúp, Pusté, Predné bôrie, Záhradky, Rybník, Morion, Hoštakové záhumnie, Pri Bánovej, Pod stráňou

Miesto, Strážovské vrchy:, 5 z 17

Prašivina, Chrastie, Kopánky, Holikova, Skotná, Predky, Dlhé diely, Za prepasťou, Do lužok, Sadisko, Nadsadisko, Riedka, Dolinky, Vyšné kapustniská, Lomnica, Kutina, Horné lúky, Medzi vodami, Závoz, Zástranie, Prielohy, Niževsie, Nadlúčie, Pod dúbravou, Vápenica, Dolová, Podhrabie, Nižnie, Čerteš, Horné jutrá niže hradskej, Piadnik, Za jamy, Doliny, U Smrčkou, U Martišov, Do stráňe, U Smrčkov, Dlhé tále, Remenárka, Švančarovo záhumnie, Hajnikov vršok, Bukovina, Zaháj, Prielohy, Stráne, Záhumnie, Skálie, Záhumnie, Račice, Kopanice, Slače, Stránky, Kapustnice, Mičurinské políčko, Ohrázka, Záhumenice, Na Širokú, Rybníky, Dolné hlavy, Na vŕšku

Miesto, Strážovské vrchy:, 6 z 17

Záhumnie, Zákluka, Zbýšovy, Na Kopanke, Kubrica, Za riečkami, Dráhy, Za hostácie, Hôrka, Hriadky, Pod Štvrťami, Skalnate zeme, Sady, Stráne, Pobrežie, Niže dediny, Záhony, Biele vŕšky, Gápel, Prieložky, Brezie, Brezie, Jelšie, Kapustnice, Povrázky, Piesky, Marček, Záriečie, Nadgodie, Hradnianka, Vrch dolinka, Sedliská, Horné nivy, Lány, Pod Stošínom, Za Pasienčie, Nad vápenkou, Dolné Lúky, Pod Dupnou, Podrúbane, Skala, Hôrka, Stavanie, Proti háju, Radiša, Hôrka, Nadplotie, Vrtielky, Pod hájom, Mlynište, Pod úvozie, Súľovské, Gábrišovci, Hudkovské lúčky, Pod Skotnou, Vŕšok, Lieskove, Ďurkovice, Pod skalou, Svetlince

Miesto, Strážovské vrchy:, 7 z 17

Pastorkovo, Krúžok, Stanovci, Podžlabie, Štvrte pod Čiernym vrchom, Mraznica, Dolnovci, Chmelisko, Ranč Solavá, Hôrky, Jamy, Kresania, Lúky, Rudé, Dolné záhumnie, Lazy, Vyšovec, Kanada, Podkružie, Pod dielom, Na jamke, Horný majer, Pastovník, Kopánky, Prúdy, Na rybníkoch, Trnovica, Sklady, Lalinok, Hájiky, Dolné Podháje, Na tehelni, Sedlište, Opalovec, Rúbanky, Nad studňou, Chrasť, Salašek, Fľaky, Zárečie, Predné hony, Pri bani, Ritviny, Pod búdou, Na Moriaka, Kopec, Nad Breh, Kormošová zátačka, Nová Košeca, Do Doliniek, Dolné lúky, Somorova hora, Dužiny, Hôrka, Brezie, Skalky, Líščia dolina, Lány, Záhradky, Pod súvozie

Miesto, Strážovské vrchy:, 8 z 17

Na Kalvárii, Kaluž, Laziská, Rybník, Rovienka, Bukovina, Rovienka, Zelená, U medze, Bukovina, Na Kalužách, Prielohy, Háj, Dolinky, Vyše kostola, Chriby, Horné močiare, Prejtianska dolina, Riečica, Biely potok, Lejšové, Dolinky, Košariská, Žebračinec, Kozebová, Škultétske záhumnie, Vidlikovec, Štvrtce, Grúniky - Zaširočie, Patúchy, Grúň-Dolina, Lejšie, Lazec, Kačka, Od perinskej, Jastrabinec, Kútnica, Vrch Lazie, Patúchy, Pavlovo, Za Plešom, Lazy, Veľké hony, Grúniky - Zaširočie, Zarúbané, Pod hrubou skalou, Kozincové, Pod Tobolky, Vŕšel, Pod vápenice, Kobylia, Na chotári, Do dolín, Dolina, Dúžavy, Dolinka, Krieš, Kostelná, Závadske záhumnie, Záhumnie

Miesto, Strážovské vrchy:, 9 z 17

Záplotie, Pod Tlstou horou, Kúty, Rajčanek, Snoh, Pod Cibulníkom, Na Odlazie, Zakopaničie, Pod Orechom, Briežky, Lány, Pod brehy, Dúbravka, Jama, Predevsie, Záhumnie, Zadubravčie, Hlodek, Snožky, Za vrchlazie, Tlstá hora, Dolina do Patúcha, Pekárske, Starý majer, Vartovňa, Lazy, Závadske záhumnie, Škultétske záhumnie, Mojbické záhumnie, Kúty, Kobylia -Dolinky, Záhrady, Podrúbanie, Pekárske, Najnižšia dolina, Lackové, Tančekové, Na zadky, Niževsie, Pred studňou, Pod Krešie, Hubatá, Úhradie, Pod zámkom, Dúbravná, Dlhé kusy, Šibenice, Španinec, Kozince, Pod Dúbie, Za Háj, Hájik, Bariny, Kríž, Nad rybníky, Pri obrázku, Mútnice, Dúbrava, Jamy, Pod zámkom

Miesto, Strážovské vrchy:, 10 z 17

Za Zrázom, Tisová, Vŕšky, Javorina, Nad skalou, Baske, Piesková dolina, Zákutie, Komíny, Koštecké lazy, Tomáškov vŕšok, Žrebíky, Jašterová, Úboč, Chmelnice, Prašníky, Lazinky, Na dávky, Havrania, Dráhy, Lány pri Hrabovci, Hrebienky, Meridza, Háj, Za kaplnkou, Tlstá hora, Jahodnice, Bukovina, Záhumnie, Pod Tlstou horou, Pod Udrinou, Paušová, Nad hradskou, Kutiny, Pagáčsky Machnáč, Podlipie, Vrchný Doliny a Prostredný hon, Vyhorená dolina, Hlboče, Hrebníček, Vodice, Malá Redina, Lúky, Janovec, Sihote, Vrchy, Podoknie, Rediny, Dlhé pole, Záborie, Sihôtky, Noviny, Záhumnie Dolinka, Nad Kopanice, Za kostolom, Pod Bocovcom, Kútiky, Pažitky, Hlinky, Delené háje

Miesto, Strážovské vrchy:, 11 z 17

Strihovské, Kutiny a Lánce, Dolinka, Na medzi, Hrbatová, Hrady a Zálužie, Lány, Harnigova, Horné lúky, Chorvátová, Strapy, Pod dráhami, Druhé pole, Horné pole, Kopanice, Trniny, Paušovce, Smrečiny, Starý háj, Hradek pod Klacnou skalou, Pod Borinkou, Horné dráhy, Kopanicka, Zhonce, Bukovina, Jazero, Dienča, Rovinka, Hrabiny, Bocovec, Chrieby, Lánce, Nadovsie, Široká, Pod Učňovou, Rúbaniny, Za rybnickami, Máliková, Kroviny, Dedovec, Kopanice a Bobotky, Za železnicou, Hrebeň, Hnec, Kopanice, Šašiny, Priestrčky, Dobroňská záhrada, Jarabina, Kopanica, Krásna dolina, Lásky, Besnákova Ves, Tlstá hora, Kozinec, Cerie, Laziny, Skolka, Kremenice, Pálacké diely - Tulavý

Miesto, Strážovské vrchy:, 12 z 17

Cernekov, Srná, Nadtepličie, Buclavky, Predhrabovce, Suchý dol, Tŕnie, Klčovnice, Pred Malým zrubiskom, Lazište, Malý Manín, Pod mladý háj, Čerešňová, Močidlá, Dolná Kňažinová, Horná zem, Chropatinec, Malé a Veĺké hríby, Prevrat, Palešova, Pod štepnicami, Lúčky, Jedličná, Partizánska dolina, Za hájom, Lazište, Na Lazy, Pod Kruhmi, Medenice, Baškovec, Pasienky, Siroké, Banky, Bažanica, Háj, Dolina, Pred studničkou, Solce, Ovčiar, Hvozdy, Mladý háj, Zamanínie, Dúbravky, Sledáčka, Kiahnina, Kopanice, Kopánky, Lazy, Pavelková, Predstupicová, Kopelove mokrade, Hoľazne, Palúchy, Vinohrady a doliny, Michalov vrch, Bôrie, Bukoviny, Veľké lúky, Kulhinec, Diely

Miesto, Strážovské vrchy:, 13 z 17

Horná Kňažinová, Horné pole, Pod košiarmi, Háj, Vlasatec, Čerešňová, Dolniansky vŕšok, Briatkove, Hôrka, Dolina, Horné Seravy, Na kopánku, Rovienky, Pod Konským, Nižovec, Dúbravy, Dúžaviny, Malé zrubisko, Pod Lazišťom, Kvokačka, Tretie pole, Predný Ivaníčkovec, Dolné Seravy, Jamečné, Jedličná, Bastianka, Vine, Za vodou a Jelšiny, Jama, Pod Hoľazňami, Dolinky, Nad lúčkou, Kopanice, Siroká, Madenice, Lipie, Šarinky, Rakytová, Holazné u Rašova, Kopecká dolina, Zengove bôry, Vápeničné doliny, Bohožské, Volársky vŕšok, Zrubiská, Vrchy, Priasrčky, Nad Kocúrovou lúkou, Pastierová, Bystrina, Nad Červencom, Dúbravka, Lesy a pasienky, Dolné lány, Promincľová dolina, Prostredný táľ, Kruhy, Kúty, Štepnica, Ostrý vrch

Miesto, Strážovské vrchy:, 14 z 17

Záhumnie, Pod Sledačkou, Zábrezie, Dolný háj, Kaňová, Radvaň, Sova, Zákružie, Čiertiže, Durovo, Horná Magura, Úvozy, Brodky, Trnovec, Zadný Ivaníčkovec, Drahy, Udrina, Strýčkovo, Prostredný hon, Lúčky, Kamenné, Dúbrava, Pod Pleškami, Nad Chvojnicou, Hrby, Úvozy, Veľký Jakubovec, Ziemky, Ceradovská, Mikudová, Suchá hora, Mokré jamy, Podbrežie, Staré košiare, Pekné diely, Dlhé, Vašková, Pod Ruzovy jarok, Hriadky, Lúky, Medze, Jamy, Zadný táľ, Konské, Pitrichova, Kúty, Kríže, Mraznica, Hriadky, Táľ, Záhradište, Sviniarka, Vrchy, Dolinky pri Kráľovke, Kremení, Podborovské, Miškech laz, Pod Ladničkou, Diely, Lazybová hôrka

Miesto, Strážovské vrchy:, 15 z 17

Prúd, Dúbravy, Čierna dolinka, Diaľne doliny, Brody, Malá Zliezajňa, Pod Osičie, Hory a pasienky, Pod Ostrým vrchom, Kopanice, Krivé Buclavky, Horná uharková, Klače, Háj a Nadpolia, Horné lány, Pri strážnom domčeku, Medzi cestami, Kopánka, Vankov vrch, Nadevsie, Nad záhradami, Kobylie, Chrástečky, Háj, Krátke a dlhé kopanice, Kopanica, Blízke Závršie, Lánček, Brezinky, Dolné Dúbravy, Zalud, Nad podprievalom, Pod Hoľazňami, Háje, Vavrincová, V húšťach, Hlboká, Pod Jamy, Medzi rieky, Háj, Pod Úvozom, Močiare, Borie, Háj a Pliešky, Záchrastie, Pod hradskou, Matechová, Hora, Súvozy, Pred Hlboc, Nad rybničie, Vrchpotočie, Mladý háj, Pod Hradište, Skala Rohatá, Zabrodie, Háj, Bukovina, Šiková, Kolingova

Miesto, Strážovské vrchy:, 16 z 17

Lány, Hôrka, Hlavy, Za chrastím, CINACKA A DUBOVEC, Medzi cestami, Čmelničky, Zápotočie, Pod Dúbravku, Potoky, Beňová, Podbrežie, Matejove lazy, Dlhé lúky, Dielce, Dolná Magura, ZA DRIENKAMI, Lipie, Trnová, Hájky, Kuntovice, Kráľov vrch a Bogdanová, Behulová, Bystré, Kamenná, Okruhlica, Brestovica, Chmelnice, Močiare, Predlúčie, Pod Chudým, Vrchy, Háje, V hájoch, Maližná dolina, Bahno, Lúčky, Hlboká, Na Holý diel, Ždánová, Pod Tulavy, Stará Breza, Sokolie, Príhlavky, Červený laz, Záhradné diely, Lazy, Sihoť, Záhumnie, Návozy, Horné Dúbravy, Polovicky, Pod viechami, Horná vaniačka, Hrb, Chríb, Návozy, Jama, Hlboké, Dolina

Miesto, Strážovské vrchy:, 17 z 17

Hrbatá, Skaličky, Klince, Chrástka, Bezová, Pažitie, Dlhý diel, Hlboc, Kamenistý chodník, Kratiny, POD DUBNNIKOM, Lány, Paseky, Horné Dúbravy, V psej, Horné jutrá, Suché potoky, Vápenky, Vysoká, Uhlisko, Hájnická, Lazárky, Tomašovica, Zákľuky, Hrabové údolie, Nadávky, Betina dolinka, Predpoluvsie, Rakytné diely, Pod kopanie, Dolina, Hlaváče, Beliny, Osičie, Nad sadmi, Kopánky II, Pod Kráľov vrch, Dúbravy, Španie, Kamenistá dolina

Podobné, Strážovské vrchy:

5689x turistika, 4449x miesto, 418x orientačný bod, 159x turistické informácie, 143x poľovnícky posed, 94x strom, 89x prístrešok, altánok, 73x miesto na piknik, 73x ohnisko, 63x chranený strom, 46x studňa, 35x atrakcia, 21x orientačná mapa, 19x komín, 2x väznica, 2x ZOO, 2x horáreň, 1x vodárenská veža
Hľadáme miesto, OSM tagy: place = 'locality' and name != ''.
ilustračný obrázok k Miesto, Strážovské vrchy

Podpor projekt OMA:

QR kód na túto stránku http://strazovske-vrchy.oma.sk/turistika/miesto

Spojte sa s nami na facebooku, zdieľajte túto stránku na Facebooku, na Twittri, alebo umiestnite odkaz na svoju stránku.

Ale hlavne doplňte dáta do Openstreetmap, fotky do Freemap galérie, články do wikipédie, ...

Zdroj dát

Mapové údaje pochádzajú z www.OpenStreetMap.org, databáza je prístupná pod licenciou ODbL. Mapový podklad vytvára a aktualizuje Freemap Slovakia (www.freemap.sk), šíriteľný pod licenciou CC-BY-SA. Fotky sme čerpali z galérie portálu freemap.sk, autori fotiek sú uvedení pri jednotlivých fotkách a sú šíriteľné pod licenciou CC a z wikipédie. Výškový profil trás čerpáme z SRTM. Niečo vám chýba? Pridajte to. Sme radi, že tvoríte slobodnú wiki mapu sveta.