Cesta: OMA » Pohoria a údolia » Strážovské vrchy » turistika » miesto

Miesto, Strážovské vrchy

Miesto v Strážovské vrchy

V Strážovské vrchy sa nachádza viac ako 1000 kusy miesto.

Miesto, Strážovské vrchy:, 1 z 17

Veľké Košecké Podhradie, Frambor, Kňazova Lehota, Lopata, Kňazovica, Markovice, Púčkovci, Malé Košecké podhradie, Frambor, Nový Chlmec, Nad mlynom, Záhlodčie, Pod studničky, Sad Dukelských hrdinov, Kopánky, Kaluže, Tomanovci, Dolinky, Krzienok, Pleš, Pod Háje, Malý Kolačín, Kapustná záhrada, Háj, Bošianska Neporadza, Lán, Sady Cyrila a Metoda, Kostelné, Kúty, Prídavky a hony, Podžiarie, Pri mlyne, Dlhé štvrte, Podjelšie, Lazúr, Predevsie, Skotňa, Dolná skalka, Rožňová Neporadza, Nad Zálužím, V brehoch, Mierové námestie, Za richtárskym, Koryto, Juh, Šafranica, Za lučkou, Pod Huštikom, Lánce, Záchrastie, Sady kapitána Nálepku, Pažitie do Hája, Pribinove sady, Komenského sady, Na dráhach, Dlžiny, Pri Rajčanke, Hony, Hate, Pod židovským cintorínom

Miesto, Strážovské vrchy:, 2 z 17

Chmeliny, Poddubie, Humience, Brezina, Zábreh, Zadný lán, Podhájčie, Dolné jutrá, Nad Hájikom, Horekončie, Nadrečie, Medzi cestami, Podchreničie, Riadky, Briežky, Podstránie, Pod Skalkou, Žinková, Predný bok, Podchraničie, Sihoť, Rúbaná, Paľove boky, Dolné mesto, Baradina, Hájnicka, Záplotie, Úvoz pri Trstenci, Vinica, Panské Kopánky, Drohy, Rúbanica, Za mlyny, Dúbravy, cestný prepust, Pod Úhovčie, Záhumnie od Vŕškov, Žadovec, Kamenová, Nad hôrkou, Domovina, Kobyliny, Dúbravy, Záhrady pri cintoríne, Dedovec a Hrebienky, Sedlište, Za jarky, Prostredné diely, Klčoviská, Kučovina, Záhumnie, Stanoviny, Ponižej kríža, Pod vinohradmi, Dlhé Hony, Zelená Žaba, Priečne, Vykazky, Lúčky medzi cestami, Na kopánkach

Miesto, Strážovské vrchy:, 3 z 17

Nad tehelňou, Červené kopanice, Tepličie, Široké Horekončia, Pieštiny, Dolina, Upotočné, Dolina zadná, Záhumenie za záhradami, Cmarulová, Na mlyny, Hlboké, Kvášovec, Lazy, Pod Ďurihájom, Baračka, Pod Dolinkami, Holešová, Pod Trnovcom, Vieska, Pred Kvášovcom, Humenica, Noviny, Záhrady, Netričky, Haladejova Štepnica, Blížne doliny, Na Stráži, Nadsadie, Pod Drieňovkou, Zádvorie, Široké hore Končia, Krhlové, Nivy, Nadomie, Za Starým mlynom, Dedovec, Smetanovské diely, Na Lúčie, Podvažie, Škrobina, Pancier, Horná huta, Dolina, Sedlištia, Na vŕšku, Pod Starým mlynom, Piesky, Urbánková, Úpotočie, Podhorie, Ustudničie, Urešie, Horný Kamenec, Lánce, Horné lúky, Záhradky, Hliny, Hájisko, V Roháčoch

Miesto, Strážovské vrchy:, 4 z 17

Medzihora a pasienky, V Dolinke, Prašnice, Pod hájom, Úvoz, Úbočie, Na Stráži, Na Pleš, Do Ilovca, Lipoviny, Do poľa, Žobrák, Na Stráni, Lúčky od vody, Pod záhradkou, Kapustniská, Predné sedliská, Kúsky, Na lán, Riedka, Vrchy, háj.Biela hlina, Pod Sviňankou, Pod dúbravou, Karolínino údolie, Turniská, Vinica, Kriepopa, Vápenica, Španivy, Farské, Záhumnie, v Potočkách, Kopánka, Paseky, Pánske zeme, Nad záhradami, Dolné kopanice, Skalky, Údolie, Za chrastie, Pod Jarkami, U Drevencov, Podbočie, Diel, Pod Skladmi, Bukovec, Priečne, Nad sadmi, Záhradky, Pusté, Pod Úhradom, Nad Včelínom, Predné bôrie, Rybník, Diel a Zadiel, Zadikovčie, Mičurinské políčko, Do Stúp, Holikova

Miesto, Strážovské vrchy:, 5 z 17

Prašivina, Morion, Dolinky, Za prepasťou, Dlhé diely, Kopánky, Hoštakové záhumnie, Chrastie, Pod stráňou, Horné lúky, Dúbravky, Pri Bánovej, Skotná, Do lužok, Predky, Lomnica, Vyšné kapustniská, Medzi vodami, Závoz, Zástranie, Nadsadisko, Niževsie, Sadisko, Kutina, Čerteš, Nadlúčie, Dolová, Podhrabie, Doliny, Zaháj, Prielohy, Dlhé tále, Horné jutrá niže hradskej, Za jamy, Bukovina, Piadnik, Remenárka, Hajnikov vršok, U Smrčkou, U Smrčkov, U Martišov, Švančarovo záhumnie, Nižnie, Do stráňe, Stráne, Skálie, Záhumnie, Račice, Prielohy, Stránky, Rybníky, Slače, Ohrázka, Na vŕšku, Na Širokú, Dolné hlavy, Kapustnice, Záhumnie, Kopanice, Záhumenice

Miesto, Strážovské vrchy:, 6 z 17

Zákluka, Na Kopanke, Zbýšovy, Kubrica, Za riečkami, Za hostácie, Pod Štvrťami, Dráhy, Hôrka, Hriadky, Stráne, Pobrežie, Niže dediny, Sady, Skalnate zeme, Marček, Sedliská, Piesky, Kapustnice, Záriečie, Brezie, Gápel, Prieložky, Nadgodie, Vrch dolinka, Záhony, Jelšie, Brezie, Hradnianka, Biele vŕšky, Povrázky, Horné nivy, Lány, Nad vápenkou, Pod Stošínom, Dolné Lúky, Za Pasienčie, Pod Dupnou, Skala, Nadplotie, Podrúbane, Hôrka, Pod hájom, Stavanie, Radiša, Hôrka, Proti háju, Vrtielky, Vŕšok, Ďurkovice, Hudkovské lúčky, Dolnovci, Gábrišovci, Pod Skotnou, Pod skalou, Dolné záhumnie, Krúžok, Mlynište, Lazy, Rudé

Miesto, Strážovské vrchy:, 7 z 17

Pod úvozie, Lieskove, Jamy, Svetlince, Stanovci, Lúky, Hôrky, Mraznica, Kresania, Súľovské, Štvrte pod Čiernym vrchom, Chmelisko, Pastorkovo, Podžlabie, Ranč Solavá, Na jamke, Na tehelni, Sedlište, Trnovica, Na rybníkoch, Podkružie, Opalovec, Horný majer, Kanada, Dolné Podháje, Prúdy, Lalinok, Pastovník, Sklady, Hájiky, Pod dielom, Vyšovec, Kopánky, Rúbanky, Nad studňou, Pri bani, Fľaky, Ritviny, Salašek, Predné hony, Chrasť, Zárečie, Kormošová zátačka, Nad Breh, Pod búdou, Nová Košeca, Na Moriaka, Kopec, Do Doliniek, Dolné lúky, Somorova hora, Dužiny, Hôrka, Brezie, Skalky, Líščia dolina, Lány, Záhradky, Pod súvozie, Kaluž

Miesto, Strážovské vrchy:, 8 z 17

Na Kalvárii, Laziská, Rybník, Bukovina, Zelená, Bukovina, Rovienka, Rovienka, U medze, Na Kalužách, Prielohy, Háj, Dolinky, Vyše kostola, Chriby, Horné močiare, Prejtianska dolina, Riečica, Biely potok, Košariská, Na chotári, Zarúbané, Lejšie, Záhumnie, Dolina do Patúcha, Hlodek, Pod hrubou skalou, Patúchy, Dúžavy, Jama, Vidlikovec, Lazec, Vrch Lazie, Škultétske záhumnie, Za Plešom, Pod vápenice, Patúchy, Kútnica, Kobylia, Kúty, Do dolín, Lazy, Pod Tobolky, Pod Orechom, Lazy, Zakopaničie, Rajčanek, Dolina, Krieš, Vartovňa, Štvrtce, Dúbravka, Záhumnie, Lány, Žebračinec, Grúniky - Zaširočie, Pod brehy, Kozebová, Grúniky - Zaširočie, Predevsie

Miesto, Strážovské vrchy:, 9 z 17

Kostelná, Vŕšel, Za vrchlazie, Pod Cibulníkom, Snoh, Tlstá hora, Závadske záhumnie, Záplotie, Na Odlazie, Lejšové, Dolinka, Jastrabinec, Starý majer, Snožky, Veľké hony, Pod Tlstou horou, Od perinskej, Kačka, Briežky, Grúň-Dolina, Pavlovo, Kozincové, Pekárske, Zadubravčie, Dolinky, Tančekové, Kúty, Lackové, Kobylia -Dolinky, Pod Krešie, Pod zámkom, Závadske záhumnie, Škultétske záhumnie, Záhrady, Na zadky, Najnižšia dolina, Niževsie, Hubatá, Podrúbanie, Pred studňou, Úhradie, Mojbické záhumnie, Pekárske, Dúbravná, Kozince, Dlhé kusy, Za Háj, Španinec, Pod Dúbie, Hájik, Šibenice, Bariny, Mútnice, Nad rybníky, Pri obrázku, Kríž, Lazinky, Havrania, Na dávky, Žrebíky

Miesto, Strážovské vrchy:, 10 z 17

Pod zámkom, Chmelnice, Dráhy, Tisová, Nad skalou, Zákutie, Javorina, Jašterová, Koštecké lazy, Piesková dolina, Za Zrázom, Jamy, Dúbrava, Úboč, Prašníky, Vŕšky, Komíny, Tomáškov vŕšok, Baske, Máliková, Malá Redina, Pod Učňovou, Široká, Delené háje, Cerie, Horné lúky, Pod dráhami, Jazero, Paušovce, Sihote, Dienča, Bukovina, Chrieby, Druhé pole, Lúky, Kozinec, Na medzi, Lány pri Hrabovci, Nad Kopanice, Sihôtky, Za kostolom, Kopanice, Záhumnie, Hrady a Zálužie, Záborie, Pod Borinkou, Lánce, Dolinka, Horné dráhy, Besnákova Ves, Kopanice a Bobotky, Starý háj, Lány, Pažitky, Rovinka, Nad hradskou, Vyhorená dolina, Nadovsie, Horné pole, Dlhé pole

Miesto, Strážovské vrchy:, 11 z 17

Vrchy, Hradek pod Klacnou skalou, Za rybnickami, Kutiny a Lánce, Trniny, Hrebeň, Kopanice, Rúbaniny, Chorvátová, Krásna dolina, Hrabiny, Strihovské, Hlboče, Kroviny, Hrebníček, Kutiny, Paušová, Háj, Jarabina, Smrečiny, Hrebienky, Podoknie, Hlinky, Lásky, Laziny, Bocovec, Priestrčky, Bukovina, Noviny, Kútiky, Vodice, Vrchný Doliny a Prostredný hon, Meridza, Pod Udrinou, Jahodnice, Harnigova, Podlipie, Záhumnie Dolinka, Zhonce, Rediny, Hrbatová, Za kaplnkou, Hnec, Pod Bocovcom, Dobroňská záhrada, Kopanicka, Tlstá hora, Za železnicou, Pod Tlstou horou, Pagáčsky Machnáč, Strapy, Dedovec, Tlstá hora, Šašiny, Kopanica, Janovec, Pálacké diely - Tulavý, Lúčky, Prevrat, Chropatinec

Miesto, Strážovské vrchy:, 12 z 17

Vrchy, Dúbravky, Pastierová, Cernekov, Volársky vŕšok, Buclavky, Durovo, Kopanice, Veľké lúky, Priasrčky, Pod košiarmi, Tretie pole, Bastianka, Zengove bôry, Veľký Jakubovec, Pekné diely, Jamy, Kamenné, Mladý háj, Pasienky, Strýčkovo, Kopelove mokrade, Kremenice, Tŕnie, Háj, Jedličná, Holazné u Rašova, Medze, Siroká, Malý Manín, Úvozy, Dolná Kňažinová, Rakytová, Pod Kruhmi, Kvokačka, Konské, Sledáčka, Horná Kňažinová, Kopanice, Pod Konským, Zamanínie, Palešova, Solce, Suchý dol, Madenice, Skolka, Promincľová dolina, Kruhy, Vlasatec, Hoľazne, Partizánska dolina, Briatkove, Lazište, Kaňová, Lúčky, Dolina, Lesy a pasienky, Pred studničkou, Dúbrava, Diely

Miesto, Strážovské vrchy:, 13 z 17

Zadný táľ, Predstupicová, Horná Magura, Kiahnina, Horné Seravy, Pod Ruzovy jarok, Dolina, Dúbravy, Pod mladý háj, Úvozy, Močidlá, Bažanica, Zákružie, Kopánky, Vinohrady a doliny, Bôrie, Palúchy, Pavelková, Dolniansky vŕšok, Vápeničné doliny, Pod Pleškami, Čerešňová, Nad lúčkou, Dolné Seravy, Dolný háj, Kopecká dolina, Ostrý vrch, Zrubiská, Záhumnie, Jama, Kúty, Dúžaviny, Zadný Ivaníčkovec, Nad Kocúrovou lúkou, Brodky, Siroké, Hvozdy, Ceradovská, Nad Červencom, Čerešňová, Prostredný hon, Srná, Nad Chvojnicou, Na Lazy, Suchá hora, Horné pole, Udrina, Malé zrubisko, Pod Hoľazňami, Kúty, Pod štepnicami, Čiertiže, Lazište, Sova, Vašková, Podbrežie, Hriadky, Horná zem, Dlhé, Klčovnice

Miesto, Strážovské vrchy:, 14 z 17

Staré košiare, Zábrezie, Lazy, Predný Ivaníčkovec, Mikudová, Ovčiar, Mokré jamy, Trnovec, Dolné lány, Šarinky, Lipie, Záhradište, Táľ, Lúky, Hôrka, Dúbravka, Banky, Bohožské, Háj, Ziemky, Na kopánku, Drahy, Bukoviny, Prostredný táľ, Radvaň, Hriadky, Hrby, Za vodou a Jelšiny, Baškovec, Nadtepličie, Mraznica, Jamečné, Bystrina, Medenice, Nižovec, Malé a Veĺké hríby, Kríže, Pitrichova, Za hájom, Jedličná, Dolinky, Kulhinec, Pod Sledačkou, Pod Lazišťom, Pred Malým zrubiskom, Vine, Michalov vrch, Rovienky, Štepnica, Predhrabovce, Matejove lazy, Lukovec, Podborovské, Maližná dolina, Za Lánmi, Vrchy, Horné lány, Dubníky, Rúbaniny, Dúbravy

Miesto, Strážovské vrchy:, 15 z 17

Kratiny, Nadávky, Za chrastím, Polovicky, Borovské, Hlboké, Kopanica, Doliny, Beliny, Horný háj, Nad rybničie, Pod Kamennú, Lazybová hôrka, Stráňa, Bystré, Medzi rieky, Predlúčie, Hlboc, Sihoť, Súvozy, Horná uharková, Bielovské, Zákľuky, Pod Úvozom, Predné lány, Urbanová, Háj, Za Blažovou, Briežky, Miškech laz, Smrekovec, Hríbová, Repniská, Prašnica, Osičie, Horné a Dolné Prestrčky, Klače, Dlhé, Brodky, Vrchpotočie, Hrbatá, Krivé Buclavky, Besne, Dielce, Do Kohútka, Dúbravy, Pod Kalinou, Návozy, Dúbravy, Dolinky pri Kráľovke, Lúčky, Močiare, Do lazov, V psej, Suché potoky, Seravy, Diaľne doliny, Stará Breza, Pod ihliče, Záhradné diely

Miesto, Strážovské vrchy:, 16 z 17

Dolná Uharková, Doliny, Červený laz, Kobilie, Janová, Španie, Studienky, Horné záhumnie, Prídel, Pod Ostrým vrchom, Zadné Málenie, Močiare, Pod Ladničkou, Háj, Horná vaniačka, Šiková, Lazy, Čierna dolinka, Podbrezie, Zápotočie, Diely, Lánček, Záchrastie, Nad podprievalom, Zábrezie, Zlatenica, Skaličky, Trnová, Pod Skalky, Kríže, Na Lopatiny, Pátrovec, Valentová, Smrečina, Okruhlica, Nivky, Kohútove kopanice, Horné Dúbravy, Kamenistý chodník, Záhajčie, Pánsky les, Jama, Pažitie, Vankov vrch, Vlastenice, Pod Osičie, Rakytné diely, Čmelničky, Boky, Hájky, Stráne, Pod viechami, Brestovica, Pri strážnom domčeku, Návozy, Dolné Dúbravy, Nad Drezákom, Pod Jamy, Medzihorie, Potoky

Miesto, Strážovské vrchy:, 17 z 17

Kuntovice, Pod rybníkom, Dolina, Lúky pod hájom, Pod Chudým, Nad kútiky, Kopanica, Krátke a dlhé kopanice, Vinohrady, Zlomkový jarok, Starý háj, NADSADIE, Slávkov vrch, Chrástka, Vavrincová, Behulová, Bučková studňa, Rúbanica, Dolina, Príhlavky, Hrabové údolie, Brestovník, Vrch, Hlaváče, Háje, Medzi cestami, Vyse cesty, Prielohy, Chmelnice, Háj a Pliešky, Dúbrava, Nad záhradami, Od Besnákovej Vsi, Horné záhumnie, Langáč, Fľaky, Vysoká, Na Holý diel, Mašťovec, Predpoluvsie

Podobné, Strážovské vrchy:

5686x turistika, 4449x miesto, 418x orientačný bod, 159x turistické informácie, 141x poľovnícky posed, 94x strom, 88x prístrešok, altánok, 73x miesto na piknik, 73x ohnisko, 63x chranený strom, 46x studňa, 35x atrakcia, 21x orientačná mapa, 19x komín, 2x väznica, 2x ZOO, 2x horáreň, 1x vodárenská veža
Hľadáme miesto, OSM tagy: place = 'locality' and name != ''.
ilustračný obrázok k Miesto, Strážovské vrchy

Podpor projekt OMA:

QR kód na túto stránku http://strazovske-vrchy.oma.sk/turistika/miesto

Spojte sa s nami na facebooku, zdieľajte túto stránku na Facebooku, na Twittri, alebo umiestnite odkaz na svoju stránku.

Ale hlavne doplňte dáta do Openstreetmap, fotky do Freemap galérie, články do wikipédie, ...

Zdroj dát

Mapové údaje pochádzajú z www.OpenStreetMap.org, databáza je prístupná pod licenciou ODbL. Mapový podklad vytvára a aktualizuje Freemap Slovakia (www.freemap.sk), šíriteľný pod licenciou CC-BY-SA. Fotky sme čerpali z galérie portálu freemap.sk, autori fotiek sú uvedení pri jednotlivých fotkách a sú šíriteľné pod licenciou CC a z wikipédie. Výškový profil trás čerpáme z SRTM. Niečo vám chýba? Pridajte to. Sme radi, že tvoríte slobodnú wiki mapu sveta.