Cesta: OMA » Pohoria a údolia » Strážovské vrchy » turistika » miesto

Miesto, Strážovské vrchy

Miesto v Strážovské vrchy

V Strážovské vrchy sa nachádza viac ako 1000 kusy miesto.

Miesto, Strážovské vrchy:, 1 z 17

Frambor, Pleš, Kňazovica, Lopata, Pri Rajčanke, Nad mlynom, Sad Dukelských hrdinov, Veľké Košecké Podhradie, Kostelné, Kaluže, Podžiarie, Kopánky, Tomanovci, Malé Košecké podhradie, Púčkovci, Dolinky, Predevsie, Markovice, Krzienok, Kňazova Lehota, Pod Háje, Malý Kolačín, Háj, Záhlodčie, Kapustná záhrada, Pod studničky, Lán, Dlhé štvrte, Pri mlyne, Podjelšie, Sady Cyrila a Metoda, Kúty, Prídavky a hony, Lazúr, Skotňa, Dolná skalka, Mierové námestie, Koryto, Juh, Za lučkou, Bošianska Neporadza, Šafranica, Nad Zálužím, Pod Huštikom, Sady kapitána Nálepku, Záchrastie, Rožňová Neporadza, Pažitie do Hája, Komenského sady, Pribinove sady, Frambor, Na dráhach, Pod Drieňovkou, Hate, Nový Chlmec, Brezina, Humience, Chmeliny, Zábreh, Pod židovským cintorínom

Miesto, Strážovské vrchy:, 2 z 17

Poddubie, Dolné jutrá, Nadrečie, Lipoviny, Nivy, Horekončie, Nad Hájikom, Zadný lán, Podstránie, Briežky, Podchreničie, Medzi cestami, Pod Skalkou, Chalupovská, Žinková, Podchraničie, Paľove boky, Sihoť, Kobyliny, Dolné mesto, Drohy, Žadovec, Domovina, Baradina, Podhorie, Vinica, Záplotie, Záhumnie od Vŕškov, Hájnicka, Panské Kopánky, Rúbanica, Dúbravy, Za mlyny, Kamenová, Pod Úhovčie, Nad hôrkou, Pod vinohradmi, Prostredné diely, Kučovina, Zelená Žaba, Priečne, Klčoviská, Dedovec a Hrebienky, Dlhé Hony, Stanoviny, Záhumnie, Tepličie, Červené kopanice, Lúčky medzi cestami, Široké Horekončia, Vykazky, Pieštiny, Nad tehelňou, Dolina, Cmarulová, Na kopánkach, Na mlyny, Kriepopa, Upotočné, Záhumenie za záhradami

Miesto, Strážovské vrchy:, 3 z 17

Dolina zadná, Kúsky, Pod Dolinkami, Humenica, Kvášovec, Pred Kvášovcom, Dlžiny, Lazy, Netričky, Pod Trnovcom, Pod Ďurihájom, Záhrady, Vieska, Hony, Noviny, Hlboké, Baračka, Na Stráži, Zádvorie, Široké hore Končia, Nadsadie, Blížne doliny, Sedlištia, Pancier, Za Starým mlynom, Pod Skladmi, Horná huta, Nadomie, Na Lúčie, Za jarky, V Roháčoch, Pod Starým mlynom, Piesky, Lánce, Ustudničie, Urešie, Horný Kamenec, Na vŕšku, Horné lúky, Hájisko, Zadikovčie, Urbánková, Záhradky, Záhrady pri cintoríne, Na Pleš, Ponižej kríža, Na Stráži, Do poľa, Pod hájom, Prašnice, Úbočie, Žobrák, Dúbravy, Do Ilovca, Na Stráni, V Dolinke, Sedlište, Medzihora a pasienky, Predné sedliská, Na lán

Miesto, Strážovské vrchy:, 4 z 17

Riadky, Nad Včelínom, Pod Sviňankou, Pod záhradkou, Predný bok, Kapustniská, Karolínino údolie, Lúčky od vody, háj.Biela hlina, Vrchy, Španivy, Turniská, Pánske zeme, Nad záhradami, Kopánka, Holešová, Paseky, v Potočkách, Farské, Údolie, Dolné kopanice, Pod Jarkami, Smetanovské diely, Za chrastie, Krhlové, U Drevencov, Diel, Bukovec, Podbočie, Priečne, Mičurinské políčko, Rybník, Do Stúp, Pusté, Pod Úhradom, Záhradky, Diel a Zadiel, Predné bôrie, Dúbravky, Kopánky, Za prepasťou, Hoštakové záhumnie, Skotná, Morion, Pod stráňou, Holikova, Lomnica, Do lužok, Chrastie, Predky, Dlhé diely, Zástranie, Niževsie, Kutina, Prašivina, Medzi vodami, Horné lúky, Prielohy, Nadsadisko, Vyšné kapustniská

Miesto, Strážovské vrchy:, 5 z 17

Sadisko, Závoz, Dolinky, Pri Bánovej, Piadnik, Za jamy, Vápenica, Dolová, Zaháj, Vinica, Horné jutrá niže hradskej, Bukovina, Dlhé tále, Podhrabie, Pod dúbravou, Doliny, Čerteš, Nižnie, Nadlúčie, Do stráňe, U Smrčkov, Remenárka, Švančarovo záhumnie, Hajnikov vršok, Prielohy, U Martišov, U Smrčkou, Račice, Záhumnie, Stráne, Skálie, Kopanice, Záhumenice, Slače, Rybníky, Dolné hlavy, Na Širokú, Na vŕšku, Záhumnie, Ohrázka, Kapustnice, Stránky, Záhumnie, Zákluka, Na Kopanke, Zbýšovy, Za riečkami, Kubrica, Pod Štvrťami, Za hostácie, Stráne, Niže dediny, Skalnate zeme, Sady, Pobrežie, Kapustnice, Brezie, Marček, Piesky, Hradnianka

Miesto, Strážovské vrchy:, 6 z 17

Sedliská, Gápel, Brezie, Lány, Hôrka, Hôrka, Vrtielky, Pod hájom, Skala, Proti háju, Radiša, Stavanie, Rudé, Súľovské, Vŕšok, Dolné záhumnie, Stanovci, Ranč Solavá, Štvrte pod Čiernym vrchom, Mraznica, Krúžok, Gábrišovci, Lieskove, Dolnovci, Jamy, Hôrky, Na jamke, Na rybníkoch, Lalinok, Kopánky, Horný majer, Opalovec, Dolné Podháje, Sklady, Kanada, Vyšovec, Sedlište, Prúdy, Rúbanky, Na tehelni, Trnovica, Nad studňou, Ritviny, Fľaky, Chrasť, Zárečie, Pri bani, Kopec, Kormošová zátačka, Na Moriaka, Do Doliniek, Nová Košeca, Nad Breh, Pod búdou, Dolné lúky, Dužiny, Somorova hora, Hôrka, Skalky, Brezie

Miesto, Strážovské vrchy:, 7 z 17

Líščia dolina, Záhradky, Lány, Pod súvozie, Kaluž, Na Kalvárii, Laziská, Rybník, Bukovina, Rovienka, Rovienka, U medze, Bukovina, Zelená, Prielohy, Na Kalužách, Háj, Dolinky, Vyše kostola, Chriby, Horné močiare, Prejtianska dolina, Riečica, Tlstá hora, Pod Tlstou horou, Zadubravčie, Od perinskej, Žebračinec, Štvrtce, Pod brehy, Záhumnie, Snožky, Krieš, Pod Orechom, Starý majer, Vŕšel, Lazec, Kozincové, Grúň-Dolina, Košariská, Zarúbané, Predevsie, Vrch Lazie, Lazy, Na chotári, Rajčanek, Dolina do Patúcha, Pavlovo, Do dolín, Závadske záhumnie, Kobylia, Na Odlazie, Grúniky - Zaširočie, Snoh, Lány, Jastrabinec, Kútnica, Lejšie, Dúžavy, Jama

Miesto, Strážovské vrchy:, 8 z 17

Dolina, Kostelná, Pod Cibulníkom, Dolinky, Škultétske záhumnie, Za Plešom, Lejšové, Briežky, Veľké hony, Vidlikovec, Kozebová, Biely potok, Hlodek, Kačka, Dolinka, Grúniky - Zaširočie, Lazy, Pod vápenice, Vartovňa, Zakopaničie, Za vrchlazie, Pekárske, Patúchy, Kúty, Dúbravka, Pod hrubou skalou, Patúchy, Pod Tobolky, Záplotie, Záhumnie, Niževsie, Hubatá, Záhrady, Na zadky, Pod zámkom, Lackové, Pod Krešie, Mojbické záhumnie, Závadske záhumnie, Úhradie, Podrúbanie, Kúty, Tančekové, Škultétske záhumnie, Pred studňou, Najnižšia dolina, Kobylia -Dolinky, Dúbravná, Pekárske, Šibenice, Kozince, Pod Dúbie, Španinec, Za Háj, Hájik, Dlhé kusy, Kríž, Bariny, Nad rybníky, Mútnice

Miesto, Strážovské vrchy:, 9 z 17

Pri obrázku, Komíny, Zákutie, Piesková dolina, Na dávky, Jamy, Za Zrázom, Tisová, Jašterová, Prašníky, Havrania, Žrebíky, Nad skalou, Tomáškov vŕšok, Baske, Chmelnice, Úboč, Javorina, Koštecké lazy, Pod zámkom, Vŕšky, Dúbrava, Lazinky, Dráhy, Hrebeň, Horné pole, Hrebienky, Druhé pole, Hrebníček, Máliková, Paušová, Hrady a Zálužie, Strapy, Vyhorená dolina, Rovinka, Dedovec, Vodice, Lány pri Hrabovci, Záborie, Hlboče, Starý háj, Dolinka, Smrečiny, Kopanice, Háj, Hrbatová, Podoknie, Paušovce, Bukovina, Široká, Jahodnice, Sihôtky, Strihovské, Kroviny, Kopanicka, Jarabina, Vrchy, Pod Učňovou, Hnec, Tlstá hora

Miesto, Strážovské vrchy:, 10 z 17

Chorvátová, Kopanica, Noviny, Na medzi, Nad hradskou, Pažitky, Delené háje, Harnigova, Laziny, Pod dráhami, Kutiny, Janovec, Pod Tlstou horou, Šašiny, Hradek pod Klacnou skalou, Pod Borinkou, Kozinec, Bocovec, Lásky, Rediny, Kutiny a Lánce, Trniny, Kopanice, Kútiky, Za kaplnkou, Lány, Nad Kopanice, Za kostolom, Rúbaniny, Jazero, Malá Redina, Podlipie, Besnákova Ves, Pagáčsky Machnáč, Dobroňská záhrada, Za rybnickami, Cerie, Tlstá hora, Chrieby, Hlinky, Meridza, Pod Bocovcom, Vrchný Doliny a Prostredný hon, Horné dráhy, Priestrčky, Hrabiny, Dienča, Krásna dolina, Dlhé pole, Sihote, Kopanice a Bobotky, Nadovsie, Za železnicou, Bukovina, Záhumnie Dolinka, Záhumnie, Horné lúky, Zhonce, Pod Udrinou, Lúky

Miesto, Strážovské vrchy:, 11 z 17

Lánce, Za vodou a Jelšiny, Nad Kocúrovou lúkou, Lazište, Ceradovská, Predný Ivaníčkovec, Lazište, Horné pole, Kulhinec, Dolné Seravy, Na kopánku, Priasrčky, Zamanínie, Volársky vŕšok, Pavelková, Pekné diely, Strýčkovo, Palúchy, Kaňová, Na Lazy, Dolinky, Hôrka, Vlasatec, Háj, Jamečné, Tretie pole, Mraznica, Michalov vrch, Čerešňová, Banky, Jedličná, Promincľová dolina, Pod Konským, Zadný Ivaníčkovec, Dolina, Malý Manín, Kiahnina, Pod košiarmi, Vašková, Vrchy, Podbrežie, Čerešňová, Dolina, Pred Malým zrubiskom, Kvokačka, Nižovec, Dúbravky, Pitrichova, Horná Kňažinová, Lipie, Palešova, Kúty, Trnovec, Jama, Kopanice, Pod Sledačkou, Medze, Brodky, Cernekov, Táľ

Miesto, Strážovské vrchy:, 12 z 17

Kruhy, Partizánska dolina, Diely, Buclavky, Bukoviny, Prostredný táľ, Baškovec, Močidlá, Kopanice, Štepnica, Ostrý vrch, Pod Hoľazňami, Vine, Horné Seravy, Zrubiská, Dúbrava, Zengove bôry, Pod Ruzovy jarok, Záhumnie, Mikudová, Drahy, Zábrezie, Vinohrady a doliny, Pastierová, Pod Lazišťom, Dedovec, Tŕnie, Dúbravka, Lúčky, Lazy, Predhrabovce, Dolina, Dlhé, Bažanica, Lúky, Sledáčka, Prostredný hon, Pod Pleškami, Mokré jamy, Pred studničkou, Dolniansky vŕšok, Kríže, Čiertiže, Jamy, Dúbravy, Holazné u Rašova, Suchý dol, Hriadky, Siroké, Horná Magura, Lúčky, Nad Červencom, Dolné lány, Bystrina, Kremenice, Klčovnice, Staré košiare, Nad lúčkou, Rovienky, Hriadky

Miesto, Strážovské vrchy:, 13 z 17

Prevrat, Ovčiar, Suchá hora, Konské, Srná, Nadtepličie, Škrobina, Udrina, Kopelove mokrade, Chropatinec, Mladý háj, Sova, Kúty, Bastianka, Malé a Veĺké hríby, Pod štepnicami, Kopánky, Nad Chvojnicou, Medenice, Háj, Podvažie, Veľké lúky, Horná zem, Bohožské, Úvozy, Radvaň, Úvozy, Pod Kruhmi, Briatkove, Pálacké diely - Tulavý, Ziemky, Vápeničné doliny, Madenice, Kamenné, Bôrie, Dolná Kňažinová, Malé zrubisko, Veľký Jakubovec, Haladejova Štepnica, Skolka, Pasienky, Hvozdy, Pod mladý háj, Dúžaviny, Zákružie, Lesy a pasienky, Zadný táľ, Kopecká dolina, Za hájom, Hoľazne, Rakytová, Predstupicová, Durovo, Siroká, Hrby, Šarinky, Dolný háj, Solce, Jedličná, Záhradište

Miesto, Strážovské vrchy:, 14 z 17

Lazybová hôrka, V hájoch, Dlhé, Matejovská, Pod Hoľazňami, Lukovec, Súvozy, Osičie, Zápotočie, Háj, Zabukovinské, ZADUBNIE A ZAHAJ, Kopanice a lúky, Repniská, Medzi cestami, Prielohy, Smrečina, Diely, Sokolie, Nad podprievalom, Kratiny, Mladý háj, Háje, Dúbrava, Pod Osičie, Behulová, Dolina, Borovské, Horné jutrá, Pod rybníkom, Za Cigánkou, Paseky, V húšťach, Jama, V brehoch, Fľaky, Kašové, Hájnická, Veľké Zrubisko, Zalud, Chmelnice, Matejove lazy, Horné Dúbravy, Vrchy, Lazy, Horné Dúbravy, Prúd, Vinohrady, Dolná Uharková, Hlaváče, Lhota, Za Lánmi, Bielovské, Dolná Ždánová, Záhradné diely, Podhájčie, Lipie, Kúty, Močiare, Betina dolinka

Miesto, Strážovské vrchy:, 15 z 17

Rúbanica, Sadovie, Vražiny, Pod Ždánovou, Ponitrie, Včelíny, Hlboké, Podborie, Záchrastie, Vysoká, Španie, Zlatenica, Horný háj, Starý háj, Kráľov vrch a Bogdanová, Brody, Za Blažovou, Dubníky, Dolina, Dolné Dúbravy, Bukovina, Uhrinok, Zadné Málenie, Prielohy, Skala Rohatá, Pri strážnom domčeku, Chrástka, Horná Ždánová, Nad Drezákom, Briežky, Matechová, Pod kopanie, Tomašovica, Valentová, Kolingova, ZA VLAKOV, Sviniarka, Predlúčie, Krátke a dlhé kopanice, Klače, Hájky, Pieskova, Vrch, Lánček, Kríže, Kuntovice, Toravská, Lúčky, Návozy, Pod ihliče, Vyse cesty, Pod Ladničkovou, Pod Hradište, Brodky, CINACKA A DUBOVEC, Vrchy, Kohútove kopanice, Príhlavky, Záhumnie, Horná vaniačka

Miesto, Strážovské vrchy:, 16 z 17

Do Kohútka, Nadávky, Podbrezie, Na diely, Ostrý vrch, Studienky, Háje, Za Nivkou, V psej, Dolina, Pod hradskou, Čierna dolinka, Horné lány, Nivky, Dúbravy, Dlhé lúky, Od Besnákovej Vsi, Bučková studňa, Majerčík, Horné a Dolné Prestrčky, Boky, Dolná Magura, Mašťovec, Podbrežie, Noviny, Cerie, Vápenica, Nad baňou, Hlboká, Šiková, Podzemie, Slávkov vrch, Pod Úvozom, Pod viechami, Chríb, Hrbatá, Hrabienok, Horná uharková, Dolinky pri Kráľovke, Medzi rieky, Lúky pod hájom, Prídel, Smrekovec, Cesnátka, Klince, Pod Kamennú, Hríbová, Pod Ladničkou, Horné lúky, Stráne, Pod Jamy, Ploštek, Pánsky les, Pod Tulavy, Skaličky, Janova dolina, Pátrovec, Kopanica, Hlavy, Ždánová

Miesto, Strážovské vrchy:, 17 z 17

Hora, Lány, Dlhý diel, Borie, Krivé Buclavky, Pažitie, NADSADIE, Pod Mašťovcom, Jamy, Hôrka, Močiare, Rúbaniny, Nadevsie, Stará Breza, Za chrastím, Nad kútiky, Horné záhumnie, Okruhlica, Kúnové, Dubové stráne, Háj a Pliešky, Kopanice, Spanie nivy, Lány, Breziny, Brestovica, Doliny, ZA DRIENKAMI, Do Vápenice, Lúčky, Medzihorie, Salaš, Červený laz, Langáč, Pod Ostrým vrchom, Nad Behulovou, Do lazov, Zásičie, Vankov vrch, Potoky

Podobné, Strážovské vrchy:

5729x turistika, 4447x miesto, 417x orientačný bod, 157x turistické informácie, 137x poľovnícky posed, 94x strom, 89x prístrešok, altánok, 86x atrakcia, 74x miesto na piknik, 73x ohnisko, 63x chranený strom, 46x studňa, 21x orientačná mapa, 19x komín, 2x väznica, 2x horáreň, 1x vodárenská veža, 1x ZOO
Hľadáme miesto, OSM tagy: place = 'locality' and name != ''.

Podpor projekt OMA:

QR kód na túto stránku http://strazovske-vrchy.oma.sk/turistika/miesto

Spojte sa s nami na facebooku, zdieľajte túto stránku na Facebooku, na Twittri, alebo umiestnite odkaz na svoju stránku.

Ale hlavne doplňte dáta do Openstreetmap, fotky do Freemap galérie, články do wikipédie, ...

Zdroj dát

Mapové údaje pochádzajú z www.OpenStreetMap.org, databáza je prístupná pod licenciou ODbL. Mapový podklad vytvára a aktualizuje Freemap Slovakia (www.freemap.sk), šíriteľný pod licenciou CC-BY-SA. Fotky sme čerpali z galérie portálu freemap.sk, autori fotiek sú uvedení pri jednotlivých fotkách a sú šíriteľné pod licenciou CC a z wikipédie. Výškový profil trás čerpáme z SRTM. Niečo vám chýba? Pridajte to. Sme radi, že tvoríte slobodnú wiki mapu sveta.